Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


grad:0847

IN GR TR AL OF CO xxxxx2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ xxxxx AN RP IV alia


0846 ← → 0848

0847 OF Offerentur --- post (min) V1Modus 1

OFV1V2V3 xxx ↘️
= OF Diffusa est gratia V2

V1. Eructavit cor meum verbum bonum / dico ego opera mea regi.

  • pagina: 004v

grad/0847.txt · Zuletzt geändert: 2021/10/31 11:02 von georgwais